ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


.


Αυτόνομες

All Recyclever RVM models are designed to minimise space occupancy while maximising storage capacity. 

PET/Alu Separated

Consumers can return PET Bottles and  Aluminium Cans... our sorting mechanism will drop the compacted containers into two separate bins.

Αναγνώριση Σχήματος με Τεχνητή Νοημοσύνη

With Artificial Intelligence and Computer Vision we add an extra layer of validation to accept or refuse containers.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Αναγνώστης Μπαρκόδεσμων RVM

Ultrafast Barcode Scanning

Our 360° barcode scanners identify containers in a split second.

Αντιαπάτηση στην Αναστρεφόμενη Αυτόματη Πώληση

Multi layer validation

We validate a container by checking the material, the weight, the dimensions and the shape.

Αναστρεφόμενη Αυτόματη Πώληση Πολλαπλών Υλικών

Ταξινόμηση 
Υλικών

PET and Aluminium are separate into two separate bins, to optimise the recycling process.

Πυκνωτής Αναστρεφόμενης Αυτόματης Πώλησης

Innovative
Compactor

Containers are compacted to increase the bin's capacity and avoid containers being processed a second time.

YOU CAN TRUST RECYCLEVER

Ultimate technology in Reverse Vending 

A 
Πιστωτικός Κίνδυνος
60
Χρόνια Εμπειρίας στην Μηχανική
130+
Συνάδελφοι
300+
Εξυπηρετούμε Λιανοπωλητές Παγκοσμίως